Duyurular
Siteye Giriş ve Çıkışlarda Uyulacak Kurallar
19 Haziran 2017

Sitemizde ikisi Pamukkale bloklarında, ikisi Selçuk bloklarında olmak üzere 4 adet güvenlik kulübesi ve oto giriş – çıkış bariyerleri bulunmaktadır. Giriş çıkış bariyerleri plaka tanıma sistemi ile çalışmakta olup her dairenin sadece bir aracının (müsaitlik durumuna göre) park edilmek üzere siteye girişi temin edilecek şekilde programlanmıştır.

Bu sisteme mevcut tüm sakinlerimiz kayıt edilmiş bulunmaktadır. Yeni taşınan sakinlerimiz ise bu sisteme araçlarını ve kendilerini tanımlatabilmek için en kısa zamanda yönetim bürosuna müracaat etmelidirler.

Daire sakininin bir aracı site içinde park halinde iken zorunlu ve acil nedenlerle geçici olarak ikinci aracının siteye girmesi gerektiğinde, girişte bu araç güvenlik görevlilerince “misafir kayıt defteri”ne işlenip en geç saat 18.00 de siteden çıkışı istenecektir.  (Saat 18.00 den sonra geçici süreli giriş yapan araçlar da en geç 1 saat içinde siteden çıkacaklardır). Belirtilen sürede kendilerine yapılan ikaza rağmen çıkış yapmayan bu araçların sistemde kayıtlı malikleri “otopark taahhütnamesi” gereği yazılı olarak uyarılacak, ikinci uyarıdan sonra aynı davranışın tekrarlanması halinde bu araçlar “siteye alınmayacak araçlar” listesine dâhil edilecek ve bu araçların siteye girişleri otopark taahhütnamesinde belirtilen süre kadar engellenecektir.

Site sakinlerine hizmet vermek amacıyla siteye girecek ticari nitelikteki araçlar ya da misafir araçları güvenlik personelimizce hangi konut için gelinmişse o konut sakini sistemde kayıtlı telefondan aranılıp onayları alındıktan sonra “misafir kayıt defteri”ne kaydedilerek ve ruhsatları alınarak siteye girişine müsaade edilecektir. Bu araçlar en geç saat 18.00 de siteden ayrılmak zorundadır. Sisteme kaydını yaptıran okul servisi, su servisi, tüp servisi, taksi gibi araçlar ise doğrudan siteye giriş çıkış yapabileceklerdir.

Sitemizde oto giriş-çıkış kapıları yanı sıra 4 adet de acil giriş/çıkış kapısı bulunmaktadır. Bu kapılar acil durumlarda ve büyük tonajlı araçların siteye giriş ve çıkışlarında kullanılacaktır. Bu kapılar kilitli olup anahtarları güvenlik kulübesinde bulunmaktadır. Acil kullanım gerektiğinde güvenlik personeli tarafından kilidi açılacak ve kontrollü olarak siteye giriş ve çıkış bu güvenlik personelince sağlanacaktır.

Acil kapılarının site içi ve dışına bakan kısımlarına hiçbir şekilde araç park edilmeyecektir. Bu husus güvenlik amirliğince sürekli denetlenecek, park eden araçlar varsa kaldırılması temin edilecektir. Aksine davranışta ısrar eden maliklerin araçları ise yukarıda değinildiği biçimde “otopark taahhütnamesi” uyarınca önce yazılı olarak ikaz edilecek ısrar veya tekerrürü halinde bu araçlar yasaklı araçlar listesine alınacaktır.

Site dışında, site ana giriş/çıkış kapılarına yakın bir yerde araçların giriş ve çıkışlarını engelleyecek şekilde araç park edilmesi de aynı yaptırıma tabi olacaktır. Site sakinlerimizin güvenlik personelinin ikaz ve önerilerine göre hareket etmelerinin sitemiz yararına olduğu unutulmamalıdır.

Anahtarını kaybettiği için güvenlik kulübesinden yaya olarak giriş yapmak zorunda kalan site sakininin hüviyeti sistemden anında kontrol edilerek siteye girişi sağlanacaktır. Yaya olarak giriş yapacak misafirler ise, güvenlik personeli tarafından ziyarete gelinen site sakininin sistemde kayıtlı telefonundan aranıp onayının alınmasından sonra “misafir kayıt defteri”ne kayıt edilerek siteye alınacaktır.

Önceden konutunun kiralık veya satılık olduğunu güvenlik amirliğine bildiren ve ilgili komisyoncunun adını veren maliklerin evlerini görmeye gelenler sadece malik onayı veya komisyoncu refakatiyle site içine alınacaktır

Amacımız sitemizin güvenli ve huzurlu bir yaşam alanı olmasını temin etmektir.

Toplu Yapı Yönetim Kurulu          

 

Diğer Duyurular / Etkinlikler