Sunum

Türkiye Emlak Bankasının MAVİŞEHİR UYDUKENT Projesi kapsamında yapılaşmış MAVİŞEHİR 1. ETAP KONUTLARI iki ayrı parsel üzerinde 164.382 M2 ye kurulmuş 20 Blok Yapı ve 88 Villadan oluşmaktadır.

 

Birinci parsel ( 25269 Ada 1 Parsel 61.474 m2 ) üzerinde, 8 Bloktan oluşan SELÇUK BLOKLARI ve 24 Villadan oluşan KARŞIYAKA EVLERİ bulunmaktadır.​
 

İkinci parsel ( 25272 Ada 1 Parsel 102.908 m2 ) üzerinde 12 Bloktan oluşan PAMUKKALE BLOKLARI ve 64 villadan oluşan İZMİR EVLERİ bulunmaktadır.Villalarla birlikte toplam 2877 Dairenin, 1104 adedi SELÇUK Bloklarında, 1685 adedi ise PAMUKKALE Bloklarındadır. İkamet eden kat malik sakini sayısı yaklaşık 10.000 i bulmaktadır.


Bloklarda bulunan daireler ve metrekareleri şöyledir;  Belediyeye terki yapılmış iki parsel arasında kalan yeşil alan ve kanal - gölet dışında, parsellerin iç bahçeleri, Blok Çevreleri ve Otoparklar ile Otoparkların çevresindeki yeşil alanlar, çocuk oyun bahçeleri, gezi yolları, süs havuzu Vb. yerler SİTE YÖNETİMİNİN (Toplu Yapı Yönetimi) uhdesindedir.
 

Blokların tamamında 80 asansör, 20 Jeneratör grubu, 20 Doğalgaz ısıtma Merkezi ve 20 Arıtma tesisi 5578 Adet su sayacı, 80 Adet intercom ve otomat sistemi, yangın söndürme ekipmanları, 9 Adet paratoner ve uçak ikaz sistemi gibi donanımlar bulunmakta ve bunlar blok içinde yaklaşık 500 m2 gibi bir alanı kaplamakta olup, toplam 20 Bloğun işletmesi düşünüldüğünde, ortaya 10.000 m2 kapalı alanı bulunan bir fabrika görünümü çıkmaktadır.
 

Site Yönetimi, 63 Üyeden oluşan Temsilciler meclisinin seçtiği, beş üyeden oluşan bir Kurulu tarafından yapılır. 
Yetki devrinde bulunmayan bloklar, kendi teşkilatını kurarak bloğunu müstakil olarak kendi yönetir. Yetki devrinde bulunmuş blokların yönetiminde esas, Blok Yönetim Kurullarının, blok ihtiyaçlarını tespit edip, site yönetimine bildirmesi ve ihtiyaçların, teşkilatlandırılmış personel tarafından sağlanarak giderilmesi şeklindedir.
 

Site Yönetimi yukarıda sayılan sistemlerin bakım ve onarımını, kadrosunda bulunan 25 Teknik Personel ile yürütür, yetersiz kalması halinde ihale açmak yolu ile dışarıdan özel şirketlerden destek sağlar. (Asansörde olduğu gibi)

Sitenin Güvenliği; 1 Güvenlik Müdürü, 25 Güvenlik Elemanı ve 4 Amirle, 12 saatlik 2 vardiya üzerinden ve her vardiyada 8 güvenlik elemanı ve bir amir ile sağlanmaktadır. Güvenlik elemanları, ellerinde mevcut akıllı kalemlerle, devriye planına göre saat başı 45 noktayı dolaşarak kontrol etmektedirler.

 

Bu çaptaki bir uydu kent sisteminde yönetim biçimini belirleyen YÖNETİM PLANI, 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu (KMK) doğrultusunda, ilk kat maliki sıfatıyla Emlak Bankası tarafından 1995 yılında hazırlanmış, Yönetim, Hizmet ve İşletme görevi, başlangıçta bankanın iştiraki olan Mavişehir İşletme ve Servis A.Ş. ye verilmiş ve 1997 Temmuz ayında Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulu tarafından bu şirketin görevine son verilerek yerine şu anda devam eden sistem iki aşamada kurulmuştur.