Taşınma Hakkında

TAŞINMADA UYULACAK KURALLAR

Mavişehir 1.Etap Site Yönetimi sınırları içinde kalan ve blok katlarına yapılacak taşınma öncesi ve taşınma sırasında uyulacak kurallar aşağıda belirtildiği gibidir.
1. TAŞINMA ÖNCESİ DAİRE SAKİNİNCE UYULMASI GEREKEN KURALLAR:

 1. Taşınma çalışmalarına başlamadan önce daire sakini,  taşınma tarihini ve taşınılacak daireyi blok yönetimine bildirir. Bu bildirim üzerine Blok Yönetimi bu taşınmaya ilişkin gerekli hazırlıklarını yapar.
 2. Taşınmaya başlamadan önce Türk Ekonomi Bankası Bostanlı Şubesi (231) nezdinde TR770003200000000067311103 ıban hesabına, Taşınılacak blok ve daire numarası ve daire sakininin ismi belirtilerek, TAŞINILAN DAİRE AİDATI KADAR (*) taşınma bedeli yatırılarak dekontunun Blok Yöneticisine yada blok görevlisine verilmesi gerekir.

(*) Blok Yönetimlerine göre farklılıklar gösterdiğinden Site Yönetimini arayarak bilgi alınız.

 1. Malik ise tapu fotokopisi, Kiracı ise kira kontratının fotokopisi ile birlikte Site Yönetimine müracaat edilerek kayıt yaptırılır. Taşınma gerçekleşmeden önce dairenin aidat ve su borcu olup olmadığı site yönetiminden öğrenilerek varsa bu borç eski kat maliki / sakini tarafından ödenmesi sağlanır. Taşınan kiracı ise dairenin sahibi ile görüşerek bu borcun ödenmesini sağlar.

2- TAŞINMA SIRASINDA UYULACAK KURALLAR:

 1. Taşınmayı sağlayacak nakliye firmasının Blok görevlisinden yada Site Yönetiminden temin edeceği belgeleri eksiksiz olarak taşınma öncesinde güvenlik personeline vermesi gerekmektedir. Bu belgelerden herhangi birinin eksik olması halinde kat sakininin doğabilecek her türlü risk ve sorumluluğun kendisine ait olduğunu belirten eklerdeki yazıyı imzalaması ve Toplu Yapı Yönetimine fiili taşınma başlamadan önce teslim etmesi gerekmektedir.
 2. Taşınma işlemi başlamadan önce Blok görevlisi tarafından  SENET ve TAAHHÜTNAME, taşınılacak daire sakinine doldurtulup imzalattırılacak, taşınma işlemi öncesinde Nakliye firması, taşınacak şahıs ve blok görevlisince birlikte taşınma güzergahı gezilerek tespit yapılacak, bilahare taşınma işlemi sonrasında aynı güzergahta yeniden tespit yapılarak hasar görülmesi halinde durum bir tutanak ile belirlenip, alınan taahhütname hükümleri uygulanacaktır.
 3. Blok dışından asansörlü taşınmaya Site Yönetimi olarak müsaade edilmemektedir.

Ancak, bu tür taşınmada ısrar edilmesi halinde Blok Yönetimi de  taşınmayı uygun görürse, Site Yönetimi tarafından taşınma belgeleri mutlaka istenecek, bu belgelerde eksiklik bulunması halinde taşınan kat maliki yanı sıra Blok Yönetim Kurulunun da bu sistemde taşınmaya onay verdiğine ilişkin yazının Site Yönetimine ibrazı ile blok dışından asansörlü taşınmaya izin verilecektir.

 1. Taşıma işlemi Blok Yönetim Kurulunun belirleyeceği gün ve saatlerde yürütülür. Aksine bir karar olmadığı sürece taşınma gün ve saatleri PAZARTESİ ile CUMARTESİ günleri, 09:00 ile 18:00 saatleri arasındadır.
 2. Gürültülü ve darbeli cihazların çalıştırılma saatleri 10:00 ile 16:30 arasıdır. (Pazar günü çalışma yapılamaz.)
 3. Çalışma saatleri bitiminde binada çalışan işçilerin binayı terk etmeleri zorunludur. Konaklama, bina ve çevresinde gezinmek, toplu halde sohbet etmek yasaktır.
 1. Mavişehir 1.Etap’ta oturan daire sakinlerini rahatsız etmemek amacı ile gürültü yapmaları, radyo, teyp gibi cihazları çalmaları kesinlikle yasaktır.
 1. Nakliye araçlarının siteye en erken giriş saati 09:00, en geç çıkış saati ise 18.00’dir.
 1. Taşınmalar, blok görevlisinin gözetiminde ve göstereceği yük asansörü ile yapılacaktır. Diğer asansörün her ne olursa olsun taşıyıcılar tarafından kullanılması yasaktır. Taşınma sırasında asansör içindeki eşyalar boşaltıldıktan sonra kullanımı öncelikli olarak kat sakinlerine bırakılacak, ancak müsait olunduğunda yeniden taşımaya devam edilecektir.

3- GENEL KURALLAR :

 1. Taşınma sebebi ile blok içi,  çevresi ve ortak alanlar dolaylı ve doğrudan kirletildiği taktirde daire sakini ( yüklenici firma) bunları temizlemekle yükümlüdür. Gecikmesi durumunda bağımsız bölüm maliki adına belirlenen alan temizletilir ve bedeli tahsil edilir. ( Site Yönetiminin ihtarından sonra en fazla iki saat içerisinde temizlemenin gerçekleşmesi gereklidir.)
 2. Mavişehir 1.Etap sınırları içerisinde trafik kurallarına ve levhalarına kesinlikle uyulur. Ehliyetsiz araç kullanılmaz/ kullandırılamaz. Araç güvenlik personelinin belirlediği yerde park edebilirler. Taşınma sırasında mahalli çalışma güvenliği mutlaka alınacaktır. (harici asansörle taşıma işlemi sırasında asansör civarının güvenlik şeridi ile çevrilmesi mutlaka sağlanmalıdır.) Alınacak tedbirler Site Yönetiminin belirlediği standartta olacaktır. Aksi durumlarda Site Yönetimi standarda uymayan tedbirleri yeniden alır ve daire sakinine /yükleniciye fatura edilir.
 3. Güvenlik Koordinatörü,  vardiya amiri ya da Güvenlik personeli direktiflerine aynen uyulur.
 4. Blok asansörleri, Blok içi ve çevreye zarar gelmesinden yüklenici sorumludur.
 5. Taşınma personelinin iş sağlığı güvenliğinden daire sakini sorumludur. (Madde 2/A gereği)
 6. Blok içinde ve Ortak alanlarda yapılacak tüm çalışmalarda taşeron firmalar emniyet ve temizlik kurallarına uymakla yükümlüdürler.
 7. Çalışma sırasında ortak alanlara ve komşu mahallere verilecek zararlar, zararı veren tarafından karşılanır.
 8. Kat sakinleri 5490 sayılı yasa gereği düzenlenecek form ( C )’ler için gerekli bilgileri taşınmayı müteakip 7 gün içinde doldurarak Blok Yönetimine teslim etmek mecburiyetindedirler. Blok Yönetimi de bu formu tasdik ederek Mahalle Muhtarlığına bildirimde bulunur.