Site Kuralları

Blok Girişleri ve Kat koridorları

 • Blok girişlerine ve sahanlıklara görüntüyü bozacak ve/veya hareketi engelleyecek şekilde çocuk arabası, bisiklet, saksı, ayakkabılık, portmanto vb. eşyaların bırakmayınız. Evinizi kapısının önünden itibaren ortak alanının başladığı ve bu alanın yönetim ve sorumluluğunun Blok yönetiminde olduğu unutulmamalı bu alana özel eşyalar bırakılmamalıdır.
 • Kapınızın önüne kısa bir süre de olsa ayakkabı, terlik, şemsiye gibi eşyalar bırakmayınız.
 • Kapı önlüne bırakılan/monte edilen/asılan tüm malzemeler ( ayakkabılık, resim, heykel vb. dahil) atık malzeme olarak değerlendirilip, blok görevlileri tarafından toplanıp atılacaktır.
 • Site sakinleri bağımsız bölümler ve ortak mahallerde pis kokulu, patlayıcı, yanıcı ve tehlike doğurucu kimyevi ve sair madde bulundurulamaz ve diğer bağımsız bölüm sakinlerini rahatsız edecek şekilde sarsıntı yapan, koku, duman toz çıkartan hareket ve işler yapamazlar.
 • Kapı önüne organik çöp (sebze meyve kabukları, yiyecek artıkları, küçük ambalaj vb.) bırakmayınız. 
 • Blok giriş ve sahanlıklarında çevreyi rahatsız edecek şekilde gürültü yapmayınız, yüksek sesle konuşmayınız.
 • Blok giriş ve sahanlık duvarlarının temiz tutunuz, ilan, tablo vb. asmayınız, çocukların duvarları yazı ve resimlerle kirletmelerini önleyiniz. 
 • Ortak alanlardaki her türlü teknik ve güvenlik sistemlerine sakinlerimizin müdahalesi güvenlik ve insan sağlığı açısından sakıncalıdır. Tespit edilen aksaklıkların Blok Yönetimine bildirilmesi gerekmektedir.
 • Yangın tüplerini ve musluklarını kurcalamayınız, gerekmedikçe yerinden indirmeyiniz, boşaltmayınız.
 • Alışveriş arabalarını katlarda bırakmayınız. Kullanımı takiben blok önüne bırakınız.
 • Yangın ve servis merdivenlerinin ara geçiş kapı içlerine ( iki kapı arsına) eşya, kişisel malzeme vb. bırakmayınız. 
 • ​​​Blok Görevlilerinin  İş tanımları yapılmış, belli bir programa göre görevlerini yapmakta ve denetlenmektedirler. Özel iş talep etmeyiniz.
   

Daire içi Onarımlar

 • Tadilat işlemleri statik projeye aykırı olmayan ve ana yapıya zarar vermeyen bakım ve onarım işlemleri için yapılmalıdır. Taşıyıcı duvarların yıkılması, tesisat geçirilmek için duvarda kanal kazılması kesinlikle mümkün değildir.
 • Daire içinde;
 • Anayapının taşıyıcı sistemine zarar verecek nitelikte olmamak,
 • İmar planı ve yönetmeliklere aykırı olmamak,
 • Ortak alanları ve ortak her türlü tesisatı ve alanları etkilememek,
 • Komşulara zarar vermemek koşuluyla,
 • Karşıyaka Belediyesinden tadilat ruhsat izni alınarak, Mavişehir 1.Etap Toplu Yapı Yönetimi ve Blok Yönetimine bilgi vermek suretiyle ve bu kurumların onayı ile onarım, tesis ve değişiklikleri yapabilirler
 • 6331 Sayılı Kanun ile öngörülen İş Güvenliği ve Sağlığına ilişkin belgelerin, tadilatta çalıştırılacak firma veya şahıslardan temini ve bu konudaki her türlü sorumluluk tadilatı yaptırana aittir.
 • Tadilat işlemleri Blok Kat Malikleri Kurulunda alınmış aksine bir karar yoksa her yıl Üniversite sınavları bitimi ile İlköğretim Okullarının açıldığı dönem arasında (tahmini 20 HAZİRAN – 15 EYLÜL)   ve hafta içi 09.00 – 18.00 saatleri arasında yapılabilir. Pazar ve bayram günleri tadilat, tamirat ve bakım yapılamaz.
 • Yapılan onarım ve tadilatların uygunluğu Blok Yönetimi aracılığı ile Toplu Yapı Teknik servisi tarafından sık sık kontrol ve takip edilir. Blok görevlileri durumu Blok Yönetimine rapor etmekle mükelleftir.
 • Daire içindeki kalorifer petekleri mülk sahibine aittir. Patlaması yada arızalanması halinde mülk sahibi tarafından değiştirilir. Bu konuda Toplu Yapı Teknik servis personelinden mesai saatleri sonrasında hizmet alınması mümkündür. (324 36 36) 
 • Kalorifer peteğinin (bulunduğu yerin aynı kalması şartıyla) değiştirilmesinde blok kalorifer hattının boşaltılmasına gerek yoktur.
 • Daire tadilatları sırasında ilave petek konulması kesinlikle yasaktır. Peteklerin yerinin değiştirilmesi istenildiği takdirde mutlaka teknik servis ile görüşülmelidir. Ayrıca Teknik Servis Md.lüğü tarafından hesaplanan su boşaltım bedeli  ilgili blok hesabına yatırılmalıdır.
 • Dairelerde bir günden fazla çalıştırılacak işçilerin ve ustaların nüfus cüzdan fotokopileri ile ikametgah adresleri GÜVENLİK AMİRLİĞİNE teslim edilmeden işe başlatılmaz.
 • Daireye getirilip götürülürken meydana getirilen hasarın tazmininden o dairenin kiracısı veya kat maliki sorumludur. Ortak yerlerde meydana gelecek kirlenmelerin temizletilmesi de o dairenin bakım onarımını yapan şahsın sorumluluğundadır.
 • Daire içindeki kalorifer kolon hattındaki arızalar ortak alan olması nedeniyle blok tarafından karşılanmaktadır. Blok içindeki soğuk -sıcak su tesisatlarındaki arızalarda ise; su saatine kadar olan arızalardan Blok Yönetimi, saatten sonraki arızalardan daire sakini sorumludur.
 • Çıkan inşaat artıkları hiçbir nedenle çöp bacalarından atılamaz. Çöp konteynerlerine bırakılamaz. İnşaattan çıkacak tüm atıklar araç tutularak attırılır, ücreti tadilatı yapan sakin tarafından ödenir.
 • Şayet asansör ile malzeme taşınacaksa (*) , asansör bir tutanakla teslim alınır ve sağlam, temiz olarak teslim edilir. Muhatap blok görevlisi teslim tutanağı onlarla yapılır.      (*) BKMK’da alınan karar gereği “moloz taşıma ücreti” alınabilir. Lütfen Site Yönetimini arayınız.
 • Onarımda kullanılan makinalar kesinlikle ortak yerlerde (kat sahanlığı, bahçe vb.yerlerde) kullanılamazlar. Onarım malzemeleri ortak alanlarda bırakılamaz.
 • Hiçbir nedenle balkonların rengi değiştirilemez, değiştirilecek çerçeve ve panjurların rengi de ancak mevcut orijinal renginde olabilecektir. Ayrıca balkonlara çanak anten taktırılamaz (uydu yayınları ve diğer özel yayınlar ortak antene bağlıdır)

Blok Dış Cepheleri

 • Blok dış cepheleri ve balkon içlerinde Site’ deki binaların genel görüntüsüne uymayan ve/veya genel görüntüyü bozabilecek değişiklikler yapılmamalıdır.
 • Bağımsız bölüm sakinleri tarafından pencere veya balkonun aynı renkle bile olsa boyanması mümkün değildir.
 • Klima montajı ancak, Teknik Servis Müdürlüğünde mevcut projelerde belirlenmiş yerlere ve dışarıdan bakıldığında dış cephede çirkin görüntü yaratmayacak şekilde yapılabilir.
 • Bağımsız bölüm sakinleri, Site Yönetiminden bağımsız bölümlere takılacak klimalar ve klima dış üniteleri ile ilgili olarak yer konusunda onay almalıdır.
 • Pencere önlerine konulacak sinekliklerin rengi doğrama rengi ile ayni olmalıdır başka renk sineklik kullanılmamalıdır.
 • Dış cepheye tablo, aksesuar, saksı, ilan, reklam vb. asılması görünüm açısından uygun olmadığından yasaktır.

Balkonlar

 • Balkonlara dışarıdan görülecek ve estetiği bozacak şekilde eşya konulmamalı (kova, süpürge, çöp kutusu, bisiklet, makine, dolap vs) ve bölgenin yoğun rüzgâr alması nedeniyle aşağı düşerek tehlike arz edebileceği için çiçeklik asılmamalıdır.
 • Balkon ve pencerelere tente, branda, şemsiye, bez gibi görüntü kirliliği yaratacak eşyalar konulmamalıdır.
 • Balkonlara ve balkon demirlerine çamaşır, havalandırma ve kurutma amaçlı halı, kilim asılmamalıdır. 
 • Balkon ve pencerelerden temizlik bezi, masa örtüsü, halı, kilim, vs. silkelenmemelidir. 
 • Balkonların mümkün olduğunca yıkanmaması, temizliğinin silinerek yapılması gerekmektedir. Yıkanarak temizlenmesi halinde alt bağımsız bölümlere suyun akacağının bilinmesi gerekir. 
 • Balkonlarda kullanılacak eşyalarda genel uyuma dikkat edilmeli, abartılı ve göze hoş gelmeyen dekorasyonlardan kaçınılmalıdır. 
 • Balkonlarda çevreyi rahatsız edecek göze hoş görünmeyen düzensizliklere izin verilmemeli, balkonlar asla  kullanılmayan eşya deposu haline dönüştürülmemelidir.
 • Balkon ve bağımsız bölüm içlerinde çevreyi rahatsız edecek şekilde gürültü yapılmamalı, yüksek sesle televizyon ve müzik dinlenmemelidir. 
 • Balkonlara dolap konulması halinde dolabın balkon iç boyası ile ayni renkte olmasına ve duvara monte edilmemesine dikkat edilmelidir.
 • Çiçekler ancak balkon içlerine saksılarla konulabilir. Parapetlere saksı kesinlikle asılamaz. 
 • Balkonlarda ASLA mangal yakılmamalıdır.
 • Kiralık veya Satılık Levhası en büyük 0.50mX1.5 m ebatlarında olabilir.

Çöpler

 • Bağımsız bölümlerin kapı önlerine  kesinlikle çöp bırakılmaması, özellikle geceden çöplerin (şişe ve karton atık) kapı önüne bırakılmaması,  blok içlerinin kokmaması ve çirkin bir görüntü olmaması açısından önem taşımaktadır. 
 • Bağımsız bölüm sakinleri çöpleri sızdırmayan, sağlam çöp poşetlerinde, ağzı kapalı olarak her katta bulunan çöp şutlarından atmalıdırlar. Çöp poşetler ağzı açık olarak atıldığında, çöp şutlarında açılıp dağılarak hasar, koku ve kirliliğe neden olmaktadır.
 • Otopark bölgesine ve parklara “daha sonra atılır” veya “temizlik personeli alır”, düşüncesiyle çöp vb. bırakılmamalıdır.
 • Evden çıkan eski eşya veya atılacak büyük ebatta nesneler site sakini tarafından siteden uzaklaştırılmalıdır.  
 • Çöp şutlarına sığmayan çöpler kesinlikle şuttan içeri atılmamalıdır. Bu durum tıkanmaya, kötü koku ve hasara yol açmaktadır. 

Yeşil Alanlar

 • Kat Malikleri kendi bloklarının çevresini daraltıp genişletemezler, orijinal projeye aykırı şekilde çit veya benzeri mânialarla çeviremezler. Bahçelerde dikilecek ağaçların türleri peyzaj projesi esas alınmak üzere Site Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir. Bu karara aykırı olarak ve gerek sitenin genel görünümü ve gerekse diğer bağımsız bölümlerin görüşünü etkileyecek şekilde ve boyda büyüyecek ağaç dikilemez.
 • Site peyzajının değiştirilmesi, farklı ağaç ve bitki türü dikilmesi teklif edilmemelidir.
 • Evcil hayvan dışkıları peyzaja zarar vermektedir. Dışkılar evcil hayvan sahipleri tarafından toplanmalıdır.
 • Çiçekler koparılmamalı ve bitkilere zarar verilmemelidir.
 • Yeşil  alanlarda toprağın altında sulama sistemi bulunabileceğinden  çimlerin üzerinde bisikletle dolaşılmamalı, araç park ederken çimlerin üzerinden geçilmemelidir.
 • Ortak bahçe alanlarına site sakinleri tarafından herhangi bir bitki dikilmemelidir.
 • Yeşil alana sigara izmariti ve benzeri kirletici maddeler atılmamalıdır.
 • Mevcut yeşil alandaki bitkiler kesinlikle sökülmemeli üretmek maksadı ile örnek alınmamalıdır.
 • Blok girişlerinin üzerinde bulunan markizlere çöp atılmamalıdır.
 • Bağımsız bölüm ve ortak mahallere doğal mimari ve estetik görünümü bozacak şekilde direk, levha, tabela, reklam panosu, uydu anteni ve benzeri şeyler asmak, çakmak, dikmek, tanıtıcı bayrak, şama asmak, aşırı ve rahatsız edici şekilde göz alıcı aydınlatma yapmak, çadır, çardak vb şeyler kurmak yasaktır.

Açık Spor Alanları

 • Tenis Kortlarının kullanımı için Karşıyaka Belediyesi ile görüşülmelidir. 
 • Basketbol sahası ve tenis kortlarına spor ayakkabısı giymeden girilmemelidir.

Süs Havuzları

 • Havuza yabancı cisim atılmamalıdır.
 • Sigara, kâğıt mendil, plastik bardak, vs. gibi çöpler çöp kutularına atılmalı, havuz ve çevresi kirletilmemelidir.
 • Havuz çevresinde kırılacak ve kırıkları insanlara zarar verebilecek cam bardak, şişe vs. gibi eşyalar bırakılmamalıdır.
 • Havuz çevresinde gürültü yapılmamalı, çevreyi rahatsız edici davranışlarda bulunulmamalıdır.
 • 0-6 yaş grubu çocukların ebeveynlerinin gözetimi olmaksızın havuz çevresinde bulunmalarına izin verilmemelidir.
 • Havuz bölgesine kedi, köpek vb. gibi evcil hayvanların sokulması yasaktır.

Otoparklar 

 • Sitedeki trafiğin, otoparkların yönetimi  Site Yönetiminin sorumluluğundadır. Bu konuda alınacak kararlara ve kurallara uyma zorunluluğu vardır.
 • Bağımsız bölüme ayrılan bir  araçtan  fazla aracı olan sakinler fazla araçlarını ana  yol kenarına park etmelidirler.
 • Otoparklarda belirlenen düzende ve çizgileri taşmayacak şekilde park edilmelidir.
 • Araç içindeki çöp ve kül tablaları yerlere boşaltılmamalıdır.
 • Otoparklarda araç yıkama, yağ değiştirme, çevreyi kirletici onarım ve paspas temizlikleri ASLA yapılmamalıdır.
 • Çocukların otoparka oyun veya başka amaçla girmeleri veliler tarafından, olası kazalara karşı tedbir olarak engellenmelidir.
 • Otoparklardaki araçların camlarının kapalı bırakılmalı ve cep telefonu, dizüstü bilgisayar, vb. kıymetli eşyalar görünür şekilde bırakılmamalıdır.
 • Otopark içindeki araçların üzerinde anahtar bırakılmaması, araç kapılarının araç terk edildiğinde kilitli bulundurulması hırsızlıklara karşı kişisel önlemler arasında değerlendirilmektedir.
 • Ziyaretçi araçlarının siteye girmeleri yasak olup park edilmesi konusunda güvenlik personeline baskı yapılmamalıdır.
 • Araç anahtarları hiçbir nedenle sitede görevli güvenlik, temizlik ve teknik personele emanet edilmemeli, olası olaylar konusunda sorumluluk anahtarı teslim eden site sakinine ait olacağı düşünülmelidir.
 • Araç park ederken ambulans, yangın aracı vb. acil durum araçlarının geçişi engellenmeyecek şekilde park edilmelidir.
 • Otoparklardan bloklara geçiş sağlayan ara yolların önüne park edilmemelidir.
 • Blok önlerinde bulunan yaya yoluna araç park edilmemelidir. Bu yollar (Trafik dubalarıyla kapatılan) sadece acil durumlarda (İtfaiye, ambulans vb.) kullanılmalıdır.
 • Bütün Bağımsız bölüm sakinleri evlerinde çalıştırdıkları yardımcı elemanların isimlerini ve telefon numaralarını (ev ve cep) güvenlik departmanına bildirilecektir.

Evcil Hayvanlar

 • Sitede köpek, kedi, kuş gibi evcil hayvan barındırmak ancak komşuluk hukuku kuralların aykırı olmamak, ana taşınmazda bulunan diğer komşuları rahatsız etmemek şartı ile mümkündür. Evcil hayvanlar yönetim tarafından belirlenen yerler dışında gezdirilemez ve bağlanamaz.
 • Evcil hayvanların çocuk oyun alanlarına sokulması kesinlikle yasaktır.
 • Evcil hayvanların uzun süre evde yalnız bırakılması hayvanda olumsuz etkiler yaratabilmekte ve gürültüye neden olmaktadır. Evcil hayvanların mümkün olduğu kadar evde yalnız bırakılmamasına dikkat edilmelidir.
 • Evcil hayvanlar sitede blok aralarında değil , site dışındaki yol güzergâhı etrafında dolaştırılmalıdır.
 • Evcil hayvan dışkıları sahipleri tarafından toplanmalıdır.
 • Site dahilinde evcil hayvanlar tasmasız gezdirilemez.
 • Site içinde başıboş hayvanları beslemek uygun değildir. Bu nedenle kat sakinleri tarafından site ortak alına konulan yemler kaldırılacaktır.

Ziyaretçi Kuralları

 • Tamirat, tadilat, taşeron hizmet vb. nedenlerle gelenler her zaman kimlik sorma işlemine tabi tutulacak ve siteye girmeleri hususunda bağımsız bölüm sakininden teyit alınacaktır.
 • Bağımsız bölüm satın alan veya kiracı olarak Siteye taşınan bağımsız bölüm sakinlerinin bilgi almak için Site Yönetimine müracaat etmeleri gerekmektedir.
 • Siteyi ilgilendiren konuların en kısa sürede ve sorunun büyümesini beklemeden paylaşılması hizmet kalitesini arttıracaktır. Bu nedenle Site yönetimi aranmalıdır.Telefon numarası; 324 17 17 – 324 10 12 – 324 10 13 tür.

Posta ve Kurye Hizmetleri

 • Postalar Blok girişinde  site sakinlerine ait posta kutusuna postacı tarafından veya kuryeler tarafından bırakılır. Blok Görevlilerinin Kurye ile gelen her türlü paket ve evrakı teslim alma görevi yoktur. Bu konuda ısrarcı olunmaması rica olunur.
 • Gelen posta ve kuryeden ele teslim edilmesi gerekenler, Blok Görevlisi tarafından  bağımsız bölüme gönderilecek ve PTT görevlisi kanalıyla yapılan tebligatlar hariç diğer teslimatlar ise ilgili dağıtım personeline eşlik edilerek blok girişlerindeki posta kutularına bırakılması sağlanacaktır.

Yerleşim Yeri Bildirimleri (İkametgahlar)

 • 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu ile 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu site vb. yaşam alanlarında ikamet edenlerin kimlerinin kolluk kuvvetlerine bildirilmesi hususunda maddeler yer almakta ve bu maddelere aykırı davranan sakinler ile bunların yaşadığı alanların yöneticileri hakkında cezai uygulamalar öngörmektedir.
 • Sitede oturan tüm sakinlerin adres beyanında bulunmaları zorunludur.
 • Adres beyanı ile yükümlü olan vatandaşlar yerleşim yeri adreslerine ilişkin değişiklikleri 15 iş günü içinde İlçe Nüfus Müdürlüklerine bildirmeleri gerekmektedir. 
 • Herhangi bir amaçla nüfus müdürlüğüne gerçek dışı beyanda bulunanlar ve bunlara tanıklık edenler altı aydan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
 • Değişen adres /yazışma adresi ve telefon numaralarınızı Site Yönetimine bildiriniz,​

Site Yönetimi İle İlgili Hususlar

 • Toplu Yapı Yönetimi  ofisi ve Teknik Servis Müdürlüğü , MAVİŞEHİR İLKÖĞRETİM OKULU karşısındaki prefabrik bina içindedir.
 • Yönetim ofisi telefon numarası : 0 232 324 10 12 - 324 10 13 - 0 532 332 08 49'dur
 • Sitemize taşındığınızda bilgi formunu doldurmak üzere  Toplu Yapı Yönetimine  başvurunuz.
 • Yönetimde ve teknik serviste görevli personelden görevleri dışında özel hizmet talep edilmemelidir.
 • Tatil veya başka amaçlarla uzun süre evinde olmayacak bağımsız bölüm sakinlerinin emniyet açısından gitmeden önce Toplu Yapı Güvenliğine bilgi vermesi, mümkünse ulaşılabilecek adres ve telefonlarını bırakması tavsiye olunur.
 • Ortak kullanım alanlarındaki sorunlar  Toplu Yapı Yönetimince giderilir.
 • Bağımsız bölüm sakinlerine Toplu Yapı Yönetimi olarak güvenlik, temizlik, bahçe işleri ve diğer işler ile  ilgili hizmet verilmektedir. Toplu Yapı Yönetimi olarak toplu yaşam kurallarına uyulması, yönetim personelinin siz Sayın Site Sakinlerine daha iyi bir hizmet vermesine olanak sağlayacaktır.