Abonelik Hizmetleri

Elektrik

Bloklarda mevcut her dairenin ayrı bir elektrik sayacı olup girişlerdeki sayaç odasında bulunmaktadır. Her daire kullandığı kadar elektrik parasını TEDAŞ' a öder. Bu sayaçlar TEDAŞ elemanları tarafından her ayın 1 ile 4 ü arasında okunup faturalandırılmakta ve Faturalar TEDAŞ elemanları tarafından posta kutularına atılması gerekirken, Blok girişlerindeki masa üzerine bırakılmaktadır. Bu faturaların masa üzerinde bulunanları Blok Görevlileri tarafından posta kutularına atılmaktadır. Bu nedenle elektrik faturalarının otomatik ödemeye verilmesi elektrik kesilmesini önleyici bir tedbirdir. 

Su

Blokların tek su sayacı olup İZSU elemanları tarafından her ayın 13 ile 15 i arasında okunup faturalandırılmaktadır. Faturanın Teknik Müdüre ulaştırılmasından sonra Teknik servis personeli Bloklara dağılarak dairelerin sıcak ve soğuk su sayaçlarını okuyup İdari müdürlüğe teslim etmektedir. Bilgisayara alınan endeksler girildikten sonra su bildirgeleri hazırlanır listelerle beraber Blok Görevlilerine Posta Kutularına atılmak üzere teslim edilir. Ayrıca Blok Yönetim Kuruluna, çalışmayan ve fazla yazan sayaçların tespit edilmesi için toplu bir liste de verilir. Dairelerin su ödemeleri aidatın içinde değildir. Su ödemelerinin son günü her ayın 20'si dir.

Soğuk Su Fiyatlarının Tespiti

Su fiyatları İZSU tarifesine göre uygulanmaktadır.

Sıcak Su Kontenjanlarının Kademeleri

Sıcak suyun maliyeti olması nedeniyle oturulan dairelerin oda sayısına göre bloklarda kontenjan uygulanmaktadır. Bu uygulamaya göre;

  • 1 Odalı dairelerde 2 M3
  • 2 Odalı dairelerde 4 M3
  • 3 Odalı dairelerde 5 M3
  • 4 Odalı dairelerde 6 M3

Kademe uygulanmaktadır. Bu kademeyi aşılması halinde aşılan her M3 için 20 TL. artı ücret alınmaktadır.

Telefon

Telefon hizmeti için Türk Telekom'a başvurulması gerekmektedir.

Uydu

Uydu yayınları için Blok Yönetimi'ne başvurulması gerekmektedir.

Doğalgaz

Blokların tek doğalgaz sayacı olup İZMİRGAZ elemanları tarafından her ayın son günü okunup faturalandırılmaktadır. Faturaların Teknik Müdür tarafından kontrol edilmesinden sonra Muhasebe Müdürüne teslim edilir ve Blokların İşletme defterlerine işlenir. Daireler kullandıkları doğalgaz için ayrıca bir ödeme yapmazlar, bu gider aidatın içindedir.