Duyurular
OTOPARK TAAHHÜTNAMESİ
17 Aralık 2015

OTOPARK TAAHHÜTNAMESİ

Sitemizin otopark alanlarından, bütün sakinlerimizin mülkiyet haklarından eşit şekilde faydalanabilmesi ve buralardan en verimli şekilde istifade edebilmesi amacıyla , aşağıdaki kuralların uygulanmasına ve bu kurallara aykırı davrananlara yine aşağıda belirlenen müeyyidelerin uygulanmasına Toplu Yapı Temsilciler Kurulunun 07 ARALIK 2015 günlü toplantısında OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir. Buna göre;

1.Sitemiz otopark alanı içinde sarı çizgilerle veyahut plastik dubalarla belirlenen alanlara,

2.Blok ön ve arka giriş koridorlarının önüne park etmiş araçların çıkışını engelleyecek şekilde  bu araçların arkasına ve engellilere  tahsis edilmiş park alanlarına,

3.Çöp konteynerlerinin çıkış yolları ile çim ve çiçeklendirme yapılmış alanlar üzerine,

4.Yangın musluklarının önüne, ARAÇLARIN PARK ETMESİ YASAKTIR.

BU ALANLARA PARK EDENLERE UYGULANACAK YAPTIRIMLAR  ;

5.Araç sahibi yönetim kayıtlarında mevcut cep telefonuna mesaj gönderilmesi veyahut dairesine yazı gönderilmesi suretiyle uyarılır. İlk ihlali takip eden yıl içinde ikinci kez park yasağı kuralını ihlal ettiği saptandığında, üçüncü ihlalin sonunda müeyyide uygulanacağı konusunda elden tebliğ veyahut resmi tebligatla uyarılır. Bu uyarıya rağmen park yasağı kuralını bir yıl içinde üçüncü kez ihlal ettiği saptandığında, başkaca bir uyarı yapılmasına gerek olmaksızın, bu aracın giriş yetkisi 1 ay süre ile iptal edilir. İhlal sayısı bir yıl içinde dördüncü  ve daha çok sayıya ulaştığında,  her bir ihlal için üçer aylık sürelerle iptal edilir.

6. Gerek site açık alanlarında altyapı onarımları yapılırken ve gerekse taşınmalar sırasında park halindeki araçların sahip bilgilerinin güncel olmamasının sorun yaratması nedeniyle; aracı olan ve yönetime araç plakasını kaydettirmiş her site sakini, yönetimde kayıtlı plaka bilgilerinin güncel olmasını sağlamakla yükümlüdür.  Araç sahiplerinin plaka bilgilerini güncellemeleri konusunda uyarılmasına dair uyarı metinlerinin blok ilan panolarında devamlı olarak asılı kalacaktır. Site otopark alanlarında kaydı olmayan bir araç tespit edildiğinde,  bilgilerin güncellenmesi  amacıyla bu aracın tekeri bağlanır ve aracın güncellemesini yapmak üzere yönetim ofisine veyahut mesai saatleri dışında ise güvenlik amirliğine başvurması gerektiğine dair bir yazı metni araca iliştirilir. Araç sahibi gerekli bilgi güncellemesini yapmasını müteakip teker bağı sökülür.

7.HER SAKİNİN otopark alanlarından istifade hakkı BİR ARAÇLA sınırlandırılmıştır. Sadece villalarda kendilerine tahsis edilmiş alan üzerindeki bir araçlık otopark alanını bahçe vs. ile ortadan kaldırmamış olanlar ikinci araçlarını da bu park alanını kullanmak maksadıyla içeri alabilirler. Otopark alanlarına çeşitli yöntemlerle birden fazla araç sokulduğu saptandığı takdirde,  bunu yapan site sakini elden tebliğ veyahut resmi tebligatla ( Noter ) uyarılır. BU UYARIDA ; İhlalin takip eden yıl içinde ikinci kez saptanması durumunda başkaca uyarıya gerek kalmaksızın aracın içeriye girişi bir ay süre ile bloke edileceği , ihlalin aynı yıl içinde üçüncü ve dördüncü kez tekrarlanması halinde de aracın siteye girişi  her bir ihlal için üçer aylık sürelerle bloke edileceği bildirilir.  Bu tebliğlere rağmen ihlaller saptandığında belirlenen bu müeyyideler başkaca bir uyarı yapılmaksızın  uygulanır. 

8.Sitede MİSAFİR OTOPARK’I olarak bir alanın ayrılması mümkün olmadığı için sakinlerden bu doğrultuda gelen talepler değerlendirilmeyecektir.

SİTE YÖNETİMİ

Diğer Duyurular / Etkinlikler