Denetim Kurulu

 
​ ​

Hüsnü ÖZKERTAN 

Toplu Yapı Denetim Kurulu Başkanı

Selçuk 7 Blok Yönetim Kurulu Başkanı

1973 yılında Karataş-İZMİR’de doğdu. İlkokulu Hakimiyet-i Milliye’de ,Ortaokul ve liseyi İzmir Özel Türk Kolejinde okudu. Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme bölümünden mezundur. 

1996-2013 yılları arasında ÖZ-KAN Makina Elemanları A.Ş’de sırasıyla İthalat-İhracat, Satış-Pazarlama ve Finansman-Muhasebe bölümlerinde görev aldı. 

Daha sonra Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ünvanını alarak, bir mali müşavirlik ofisinde çalışmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

 

 

 

 

​ ​

 

Mehmet POLAT

Toplu Yapı Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Pamukkale 3 Yönetim Kurulu Başkanı

1949 yılında Sivas’ta doğdu. İlk, orta, lise tahsilini Ankara’da tamamladıktan sonra 1971 yılında İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi’ni bitirerek Elektrik Mühendisi oldu. Askerlik görevini Yedek Subay olarak Antalya'da yaptı. Çalışma hayatına eski adı PTT olan Türktelekom İstanbul Başmüdürlüğü’nde başladı. Ankara’da Türktelekom Genel Müdürlüğü Teknik Daire Başkanlığı’nda ülkemizin telekomünikasyon planlaması ve bakım işletme konularında görev aldı. 1973 yılında İzmir’e tayin olarak İzmir Başmüdürlüğü’nde tüm Ege ve Akdeniz bölgesinin telekomünikasyon ile ilgili montaj, trafik planlaması konularında görev yaptı. Telefon santralları Başmühendisi iken 1983 yılında PTT den ayrılarak özel bir firmanın bölge müdürü oldu. 10 yıl boyunca çalıştığı bu firmada Foça, Çeşme, Bodrum’dan başlayıp 2000 den fazla yerleşim yerine haberleşme sistemleri kurulması sırasında ülkemizin telekomünikasyondaki gelişimine önemli katkılar sundu. Tüm bu çalışmalar sırasında Dokuz Eylül Üniversitesi Elektronik Haberleşme Bölümü’nde 3 yıl öğretim görevlisi olarak görev yaptı. 1993 yılından itibaren de kendi kurduğu firmada devlet ve özel sektöre haberleşme cihazları satışı, bilgisayar alt yapısı kurulması, montaj, bakım gibi konularda çalıştı. Halen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı belgesi ile bir Yapı Denetim Şirketi’nde Elektrik Proje ve Yapı Denetçi’liği yapmakta, aynı zamanda Ceza ve Hukuk mahkemelerinde bilirkişilik yapmaktadır. Bir dönem Toplu Yapı Yönetim Kurulu’nda teknik ve satın almadan sorumlu üye olarak görev yaptı. 10 yılı aşkın süredir Pamukkale 3 blok yöneticisi olarak görev yapmaktadır. Av.Gülen Polat ile evli olup, bir erkek ve bir kız çocuğu babasıdır. İngilizce bilmektedir.

 

 
​ ​

Behsat ÖZDEN 

Toplu Yapı Denetim Kurulu Üyesi

Selçuk 4 Yönetim Kurulu Başkanı

18.07.1949 Ceylanpınar doğumludur. İlkokulu Ceylanpınar’da, Ortaokulu Şanlıurfa’da , Liseyi Ankara Cumhuriyet Lisesi'nde 1968/1969 ders yılında bitirdi. Üniversite eğitimini Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi (A.İ.T.İ.A) Bankacılık ve Sigortacılık bölümünde okuyarak 1974/1975 ders yılında mezun oldu. Bu arada 1972 yılında Ankara Sular İdaresinde (ASU) memuriyete başladı. 1976/1977 yılları arasında yedek subaylık görevini ifa etti. 1977 eylül ayında tekrar ASU da göreve başladı. 1979/1980 yılları arasında (A.İ.T.İ.A) da 2 yıllık (4 dönem) Muhasebe dalında Yüksek Lisans yaptı. 1983 yılı şubat ayında ASU da Bütçe ve Mali İşler Daire başkan yardımcısı iken görevinden istifa ederek ayrıldı ve özel sektörde Mali Müşavir olarak çalışmaya başladı. 1992 yılı sonunda emekliye ayrıldı. 1992 yılından 2000 yılına kadar bağımsız olarak hem mali müşavirlik ve hem de sigorta acenteliği yaptı. 2000 yılında mali müşavirliğini sonlandırarak sadece sigorta acenteliği yapmaya devam etmektedir. Evli ve İki çocuk babasıdır. Mavişehir 1.Etap Selçuk 4 Bloğa 1998 yılında taşınarak; 2004/2018 yılları arası bloğunda yönetici olarak, 2006/2007 yılları arasında Toplu Yapı Denetim Kurulu üyesi olarak görev yaptı. Bloğunda 2022 yılında tekrar yönetime seçilerek TYTK’na katıldı ve bu dönemde tekrar Denetim Kuruluna seçildi.