Duyurular
BİNALARIN ENERJİ KİMLİK BELGELERİ ALINDI.
17 Ocak 2020

Gerek blokların gerekse vilların Enerji Kimlik Belgeleri Toplu Yapı Yönetim Kurulumuz tarafından temin edilmiş olup, gerekli görüldüğü takdirde Yönetim binası idari ofisinden temin edebilir, web sitemiz online işlemler bölümünden indirebilirsiniz.

ENERJİ KİMLİK BELGESİ NEDİR?  
5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve buna bağlı olarak çıkartılan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğine göre binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını, enerji israfının önlenmesini ve çevrenin korunmasını sağlamak için asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, sera gazı salımı seviyesi, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belgedir.
Daha basit bir ifade ile buzdolapları, çamaşır makineleri gibi beyaz eşyalardaki ya da klimalardaki enerji performans sınıflandırmaları artık binalar için de geçerlidir. Bu sınıflandırmalar A’dan G’ye kadar yapılmıştır. A sınıfı en verimli seviyeyi belirtirken, G sınıfı en düşük verimli seviyeyi belirtmektedir. Binalarda bu sınıflandırmayı gösteren belgeye Enerji Kimlik Belgesi ya da kısaca EKB denilmektedir.
 

Diğer Duyurular / Etkinlikler